گردونه ی مهدي عطايي صنايع ماشين سازي رابين
مهدي عطايي (تبلیغ)

دستگـاه Hصاف کن

ویژگی های دستگاه : - دارای 4 مکانیزم نگهدارنده جان که هر کدام دارای 2 غلطک می باشند. مجهز به 2 غلطک صاف کننده مخروطی و فشاری - مجهز به 1 غلطک محرک اصلی جهت حرکت تیر ورق - داراي موتور گيريبكس 11kw(گيريبكس مستقيم ) به همراه اينورتر مربوطه جهت حركت تير ورق. - داراي يونيت هيدروليك به همر بیشتر ..
مهدي عطايي (تبلیغ)

دستگاه برش cnc چند منظوره

-دسـتگاه بـرش چنـد منـظوره مــدل RCPLبا ابعــاد كـارگيـر از2 m x 1 m الـی 12 m x 4 mبـا قابليت بــرش فلــزات آهنـي و آليـاژي تــا ضخـامت 300 ميليمتر در سال 1387 براي اولين بار در ايران، بصورت انحصاري و بدون مشابه داخلي توسط اين شركت طراحي و تاكنون با فروش بيش از ده‌ها دستگاه به مجموعه‌ها بیشتر ..
مهدي عطايي (تبلیغ)

دستگاه راسته بر | Strip

ويژگي‌هاي دستگاه: • قابلیت برش فلزات آهنی به ضخامت mm1 الي mm150 (تورچ موریس 15 سانتی) • پنج سر پیک برش جهت راسته بری با حرکت خطی و يك پیک برش عرضی با قابلیت تنظیم سرعت مطابق با سرعت برش • استفاده ازStepper Motorبه همراه گيربكس مربوطه در محور Xو Y(دو موتور در محور طولي) • پانل بیشتر ..
مهدي عطايي (تبلیغ)

دستگـاه مونتـاژ H

ويژگي‌هاي دستگاه: • مجهز به 20 غلطک و 10 عدد جک هیدرولیکی جهت نگهداری جان و بال در مرکز دروازه اصلی • مجهز به دو عدد جک هیدرولیکی و 4 عدد غلطک بر روی دروازه اصلی جهت اعمال فشار و بال بر روی یکدیگر • مجهز بهLimitSwitchجهت برداشتن فشار اپراتوری کاذب از روی جک‌های هیدرول بیشتر ..
مهدي عطايي (تبلیغ)

دستگاه جوش زير پودري مدل صليبي

دستگاه جوش زير پودري مدل صليبي (كه با نام‌هاي بوم و ستون يا دروازه جوش نيز بيان شده است) با قابليت جوش Hو Boxتوسط صنايع ماشين سازي رابين در سال 1390 با توجه به نياز صنعت به اين تكنولوژي طراحي گرديده كه عمده استفاده اين ماشين جهت جوش انواع سازه‌هاي فلزي در بيرون دستگاه مي‌باشد. -اي بیشتر ..
مهدي عطايي (تبلیغ)

دستگاه پوزیشنر یا گرداننده تیر ورق

دادن موقعیت مناسب به قطعه به منظور ایجاد زاویه مناسب و رعایت استاندارهای جوشکاری به وسیله دستگاه های موقعیت دهنده مکانیکی و هیدرولیکی صورت میگرد که در این میان موقعیت دهنده های دو طرفه به دلیل ایجاد حرکت بالا- پایین برنده علاوه بر دوران از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. استفاد بیشتر ..
مهدي عطايي (تبلیغ)

دستگاه پوزیشنر یا گرداننده تیر ورق

دادن موقعیت مناسب به قطعه به منظور ایجاد زاویه مناسب و رعایت استاندارهای جوشکاری به وسیله دستگاه های موقعیت دهنده مکانیکی و هیدرولیکی صورت میگرد که در این میان موقعیت دهنده های دو طرفه به دلیل ایجاد حرکت بالا- پایین برنده علاوه بر دوران از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. استفاد بیشتر ..
مهدي عطايي (محصول)

دستگاه جوش CO2

دستگاه جوش CO2 ساخت ماشين سازي رابين : - جهت كاربرد در صنايع اسكلت فلزي، سوله سازي، تريلر، كمپرسي سازي و ساختمان - با قابليت مونتاژ و جوش انواع تيرورق هاي با مقاطع متقارن و نا متقارن مزاياي دستگاه :بیشتر ...
مهدي عطايي (محصول)

دستگاه فيكسچر جوش

دستگاه فيكسچر جوش ساخت ماشين سازي رابين : - جهت كاربرد در صنايع اسكلت فلزي، سوله سازي، تريلر، كمپرسي سازي و ساختمان - با قابليت مونتاژ و جوش انواع تيرورق هاي با مقاطع متقارن و نا متقارن مزاياي دستگاه بیشتر ...
مهدي عطايي (محصول)

دستگاه جوش زير پودري مدل صليبي

 -دستگاه جوش زير پودري مدل صليبي (كه با نام‌هاي بوم و ستون يا دروازه جوش نيز بيان شده است) با قابليت جوش Hو Boxتوسط صنايع ماشين سازي رابين در سال 1390 با توجه به نياز صنعت به اين تكنولوژي طراحي گرديده كه عمده استفاده اين ماشين جهت جوش انواع بیشتر ...
مهدي عطايي (محصول)

دستگـاه Hصـاف‌كـن

¨ويژگي‌هاي دستگاه: ·         مجهز به 8 غلطک نگهدارنده جان ·          مجهز به 3 غلطک صاف کننده مخروطی و فشاری ·   &nبیشتر ...

 |